Μηχανισμός μυώ-τενόντιας ρύθμισης

Όταν το σώμα και τα κάτω άκρα χρειάζεται να επιβραδύνουν σε σχέση με την ταχύτητα, οι μύες επιμηκύνονται ενεργά προκειμένου να διαλύσουν τη μηχανική – κινητική ενέργεια. Κατά τη διάρκεια ταχέων δράσεων που εκπέμπουν ενέργεια, οι τένοντες ρυθμίσουν την εργασία που γίνεται στους μύες αποθηκεύοντας προσωρινά την ελαστική ενέργεια. Στη συνέχεια απελευθερώνουν αυτή την ενέργεια προσφέροντας εργασία στο μυ (στο σώμα του μυός). Αυτός ο ελαστικός μηχανισμός μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο βλάβης ενός μυός διότι μειώνει τις δυνάμεις…

Δείτε περισσότερα >