Σπονδυλοθεραπεία (Spineworks)

Ανατομική – Φυσιολογία Σπονδυλικής στήλης. Ήπιοι χειρισμοί και Manual Therapy τεχνικές για όλους..

Για να δηλώσετε συμμετοχή
Επικοινωνήστε μαζί μας

Σπονδυλοθεραπεία – Spineworks.

Πρόκειται για μια εξελιγμένη Ολιστική ειδικότητα που πρώτο-διδάχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και πια χρησιμοποιείται ευρέως στη σύγχρονη κοινωνία.
Η Σπονδυλο-θεραπεία (Spineworks) προσεγγίζει ειδικές ανατομικές δομές όπως ο κάθε ξεχωριστός σπόνδυλος σε σχέση με τη δομή και τη λειτουργία του, οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι, οι σύνδεσμοι της Σπονδυλικής στήλης, οι μύες αλλά και οι μυϊκές περιτονίες, τα σπλάχνα, ο νωτιαίος μυελός, εγκέφαλος και το κεντρικό νευρικό σύστημα.
Η βάση της είναι η σπονδυλική στήλη από το ινιακό έως το ιερό οστό και τη λεκάνη αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρο το σώμα. Επαναφέρει τη φυσιολογική κινητικότητα στο σκελετό και εστιάζει στη χαλάρωση, την ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, την κάθετη φόρτωση όλης της μάζας του σώματος σε σχέση με τη βαρύτητα και τη γενικότερη υποστήριξη εξ ολοκλήρου της οργανικής φυσιολογίας, της ανθρώπινης ύπαρξης.
Παρά το ότι η Σπονδυλο-θεραπεία προέρχεται από την Oστεοπαθητική και την κρανιακή oστεοπαθητική, ήδη έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο σύστημα που αγκαλιάζει όλο το φάσμα των επαγγελματιών της Κλασικής αλλά και Εναλλακτικής υγείας και υποστήριξης της φυσιολογίας. Η δράση της παράγεται με ιδιαίτερα ήπιους χειρισμούς και τεχνικές manual therapy και ο στόχος της είναι η σύνθεση της προσεκτικής πίεσης με την ταυτόχρονη κινητοποίηση των βιολογικών υλικών και των μαλακών μορίων.
Ακολουθεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο που εξατομικεύεται και προσαρμόζεται σε κάθε διαφορετικό δέκτη της εφαρμογής Spineworks.
Όλη η συνεδρία πορεύεται μέσα από μια προσεκτική ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Οι manual χειρισμοί, που χρησιμοποιούνται είναι ήπιοι, θεμελιώδεις σε επίπεδο μέριμνας, βασικοί και εξαιρετικά αποτελεσματικοί.
Όλη η παρέμβασή της όμως δομείται σε συγκεκριμένες γνώσεις και πληροφορίες να έχουν μια πολύ καλή γνώση της ανατομικής και της φυσιολογίας του νευρικού, του αναπνευστικού, του μυoσκελετικού συστήματος, του διαφράγματος και των σπλάχνων και ιδιαίτερα του μυώ-σκελετικού και σπλαχνικού συστήματος.

Περιεχόμενα Μαθήματος:

 • Ιατρικά Μαθήματα: Ανατομία – Φυσιολογία – Παθολογία
 • Νευρικό σύστημα – Νεύρο-μυϊκή σύνδεση.
 • Μυϊκός τόνος – Μυϊκή τάση – Μυϊκός Σπασμός.
 • Θεωρία και πράξη σημείων πυροδότησης πόνου (trigger – tender points).
 • Μέθοδοι ευθυγράμμισης του σκελετού.
 • Μέθοδοι επαναφοράς της λεκάνης σε μέση θέση.
 • Τεχνικές από-συμπίεσης του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού.
 • Χειρισμοί για τον αυχένα, το θώρακα, την Ο.Μ.Σ.Σ, τη λεκάνη, τα άνω και κάτω άκρα.
 • Η βιολογική αξία της σχεδιασμένης ενεργητικής κίνησης για το δέκτη.

Προσφέρονται:

 • Ύλη όλων των ειδικοτήτων σε γραπτή και σε ηλεκτρονική μορφή
 • Πλούσια Βιβλιογραφία
 • Πιστοποιητικό εκπαίδευσης
 • Τεχνογνωσία για την υλοποίηση των ειδικοτήτων σαν παροχή υπηρεσίας στη σύγχρονη κοινωνία
 • Yποστήριξη σε επίπεδο δημιουργίας και προώθησης βιογραφικού.

Διάρκεια εκπαίδευσης:

 • Ένα διδακτικό έτος.