Αρχαιοελληνική Θεραπευτική Αποτοξίνωση και Απολέπιση

Αρχαιοελληνική Φιλοσοφία, Θεωρία και Πρακτική σε μια σύγχρονη επιστήμη...

Για να δηλώσετε συμμετοχή
Επικοινωνήστε μαζί μας

Υγεία

Υγεία κατά τον πατέρα της Ιατρικής Ιπποκράτη, είναι η ισορροπία και αρμονία των χυμών του σώματος (μην ξεχνάμε ότι κατά 70% και πλέον αποτελούμαστε από νερό, κλπ. υγρά). Αρρώστια είναι η διατάραξη της ισορροπίας των εσωτερικών χυμών..
Ο Ιπποκράτης είναι ο θεμελιωτής της ορθολογικής ιατρικής που κατόρθωσε να την απαλλάξει από τα μεταφυσικά στοιχεία, τις προλήψεις, τις προκαταλήψεις, τις δαιμονολογίες και τις δεισιδαιμονίες της εποχής. Πέτυχε το αρμονικό συνταίριασμα της ανθρωποκεντρικής επιστήμης με την ιατρική τέχνη και το φιλοσοφικό στοχασμό. Κατέφερε έτσι να ταυτίσει την επαγγελματική της άσκηση με τις ηθικό-δεοντολογικές αρχές και τις σημερινές, σύγχρονες ουμανιστικές αξίες.
Ο Γαληνός συστηματοποίησε μία εκλογικευμένη ιατρική πρακτική που πατούσε στην κληρονομιά του Ιπποκράτη, έδινε έμφαση στη ρύθμιση του αίματος ως καθολική θεραπευτική μέθοδο. Μέθοδος που εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη τη Μεσόγειο, υποσκελίζοντας κάθε άλλο ιατρικό σύστημα της εποχής εκείνης.

Αρχαιοελληνική Παρέμβαση

Αυτό το διήμερο σεμινάριο έχει δημιουργηθεί για όλους τους σύγχρονους θεραπευτές. Κυρίως όμως για όσους ενδιαφέρονται και όσους αναζητούν την Αρχαία Ελληνική Γνώση στον τομέα της αποκατάστασης γενικότερα, αλλά και της μάλαξης, σαν ειδική θεραπευτική μέθοδος.

Τα κείμενα του Ιπποκράτη, του Γαληνού αλλά και άλλων αρχαίων Ιατρών και θεραπευτών, έχουν σωθεί και είναι πιο προσεγγίσιμα για όλους όσους διψούν για αλήθειες της τότε εποχής. Αλήθειες που έχουν μείνει αναλλοίωτες στο χρόνο και πια θεωρούνται διαχρονικές, παντοτινές έννοιες και πρακτικές φροντίδας και υποστήριξης. Φροντίδας, υποστήριξης και ολιστικής μέριμνας της ανθρώπινης φύσης.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι θεωρητικό κατά 20% στη μελέτη των αρχαίων Ελληνικών κειμένων και πρακτικό κατά 80%, με θεραπευτικές τεχνικές και χειρισμούς Μάλαξης, για όλο το σώμα.

Προσφέρονται:

  • Αναλυτικές σημειώσεις, η ύλη της εκπαίδευσης σε γραπτή και σε ηλεκτρονική μορφή (power point).
  • Βιβλιογραφία.
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Διάρκεια Εκπαίδευσης:

  • 2 ημέρες