Όλοι οι τρόποι που η σχεδιασμένη κίνηση – άσκηση υποστηρίζει το φαινόμενο του πόνου

Τοπική Φυσιολογία
Αναστολή – αναχαίτιση του φαινομένου του πόνου
Αλλαγή των πεποιθήσεων – Αντίληψη μέσω της δράσης
Φυσικοί παράγοντες : Δύναμη – Κινηματική – Κινητική – Αύξηση της ανοχής/αντοχής στα φορτία
Καινοτομία στην αντιμετώπιση του φαινομένου του πόνου
Προβλεπόμενες προσδοκίες
Αλλαγή στη φλοιώδη αναπαράσταση του εγκεφάλου
Καλλιέργεια της εστίασης – προσοχής

Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους!
Wellness and Health Association, όλοι εμείς…