Στρες & Καθημερινότητα Dr Γεώργιος Χρούσος

Με κύριο στόχο τα τρία βασικότερα επίπεδα ευτυχίας (απλή ευτυχία – ευδαιμονία – υψηλή αίσθηση υπέρβασης και αυτοπραγμάτωσης), ο Dr Χρούσος Γεώργιος, μας μιλάει σαν ένας εξαιρετικός ομιλητής.
Έχει ένα εκπληκτικό ερευνητικό μέγεθος και το h-index του είναι τεράστιο.

Βασικές ενότητες της παρακάτω 45 min ομιλίας του Dr Χρούσου είναι :

1. Η πολυπλοκότητα και η συμπαντική μοναδικότητα του ανθρώπου
2. Οι έννοιες της ομοιόστασης και του στρες
3. Οι μηχανισμοί του στρες
4. Η επίδραση του στρες στον ανθρώπινο οργανισμό] 5. Η αντιμετώπιση του στρες

Τι είναι το στρες ; Είναι μια “κατάσταση” που απειλεί την ανθρώπινη ομοιόσταση…Ας αποφασίσουμε, ας επιλέξουμε συνειδητά τη χαρά, την ευτυχία, την ευδαιμονία και τους υψηλούς σκοπούς της δημιουργίας και της ύπαρξης μας…

Wellness and Health Association…όλοι εμείς