Οι διανοητικά ισχυροί άνθρωποι


Μάνος Δανέζης – Οι διανοητικά ισχυροί άνθρωποι
Δημοσιεύτηκε στις 4 Αυγ 2017 από το κανάλι Φιλοσοφικές Ματιές με το σχόλιο:
Μάνος Δανέζης Οι διανοητικά ισχυροί άνθρωποι

Οι δια-νοητικά ισχυροί άνθρωποι πληθαίνουν συνεχώς.

Η γνώση βασικών – θεμελιωδών εννοιών – ορισμών βοηθάει πολύ:

Ο ορισμός της αλήθειας : A-λήθη δηλαδή γεγονότα που έχουν ήδη επισυμβεί και κάποια δεδομένη στιγμή τα αντιλαμβανόμαστε.
Ο ορισμός της νόησης : Νους είναι ο χώρος αποθήκευσης της αλήθειας δηλαδή των παρελθοντικών γεγονότων που ο άνθρωπος για συγκεκριμένους λόγους, σε συγκεκριμένες συνθήκες, θυμάται.
Ο ορισμός της συνείδησης : Δηλαδή της συν-είδησης που ενυπάρχει εσωτερικά μας σε επίπεδο, μηνυμάτων, πληροφοριών, αναγκών.

Το μέλλον είναι ήδη παρόν… Μάνος Δανέζης επιστήμονας αστροφυσικός

Wellness and Health Association…όλοι εμείς