Στρες & Καθημερινότητα Dr Γεώργιος Χρούσος

Με κύριο στόχο τα τρία βασικότερα επίπεδα ευτυχίας (απλή ευτυχία – ευδαιμονία – υψηλή αίσθηση υπέρβασης και αυτοπραγμάτωσης), ο Dr Χρούσος Γεώργιος, μας μιλάει σαν ένας εξαιρετικός ομιλητής. Έχει ένα εκπληκτικό ερευνητικό μέγεθος και το h-index του είναι τεράστιο. Βασικές ενότητες της παρακάτω 45 min ομιλίας του Dr Χρούσου είναι : 1. Η πολυπλοκότητα και η συμπαντική μοναδικότητα του ανθρώπου 2. Οι έννοιες της ομοιόστασης και του στρες 3. Οι μηχανισμοί του στρες 4. Η επίδραση του στρες στον…

Δείτε περισσότερα >