Τι είμαστε δομικά ; Ποια είναι η έννοια της πληροφορίας ;

Δρ. Μάνος Δανέζης «Το Σύμπαν και ο Άνθρωπος” -Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Ηλιούπολης 2017
Η έννοια της πληροφορίας. Δείτε μετά το 1.25… Η πληροφορία ΔΕΝ είναι μόνο η διαδικασία ανταλλαγής ενέργειας που δημιουργεί ύλη. Η δομική έννοια της πληροφορίας είναι το πρωτογενές γεγονός. Δεν είναι η ενέργεια το πρωτογενές γεγονός.
Η ενέργεια είναι παραγόμενο γεγονός από την πληροφορία. Η ύλη και η ενέργεια αλλάζουν μορφές μεταξύ τους αλλά είναι και τα δύο δευτερογενή γεγονότα, όπως τα μετασχηματίζει ο εγκέφαλός μας, μίας άλλης ουσίας που ονομάζεται καμπυλότητα. Εάν το πρωτογενές «καθαρό γεγονός καμπυλότητα» εκ του «απόλυτου μηδενός» πάρει σχετικές τιμές που μπορούμε να αντιληφθούμε σαν εγκέφαλοι, τότε συνειδητοποιούμε την ύλη, μέσω των αισθήσεών μας. Όσο μεγαλώνει η τιμή, φαίνεται ότι μεγαλώνει και η πυκνότητα του υλικού ή της ενέργειας.
Συμπέρασμα : Χρειάζεται να δούμε το τι κρύβεται πίσω από την ενέργεια και την ύλη, που είναι τα γεγονότα των πληροφοριών του σήμερα. Ο κάθε υπολογιστής χειρίζεται πληροφορία. Στην πληροφορία, μάς ενδιαφέρει ο φορέας, το μέσο και ο χρόνος. Εμείς νομίζουμε (κάνουμε λάθος), ότι ο χώρος είναι ο ευκλείδειος χώρος (των τριών διαστάσεων). Ότι ο φορέας είναι τα σωματίδια (μόνο πρωτόνια και ηλεκτρόνια, ούτε καν στοιχειώδη σωμάτια). Ότι ο χρόνος είναι η μονοδιάστατη τιμή του χρόνους των ρολογιών.
Άρα έχει αλλάξει δομικά η έννοια της πληροφορίας. Η κατανόηση είναι πολλαπλή και ξεπερνά τα όρια του σχετικού χρόνου και της ύπαρξης των τριών διαστάσεων….
Δρ. Μάνος Δανέζης, δεν είναι σημαντικό το ότι είναι ένας σοφός άνθρωπος, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι είναι σοφός στηριζόμενος μόνο σε επιστημονικά τεκμηριωμένα – επικυρωμένα τεκμήρια και πεπραγμένα

Wellness & Health in Action…Όλοι εμείς